TESTY PODVOZKU,TLUMICU,AUTOBATERII

TESTY PODVOZKU,TLUMICU,AUTOBATERII

TEST SBIHAVOSTI A BRZD

  Toto zařízení je unikátní v tom, že neměří sbíhavost kol žádnou optikou či snímači připeněných ke kolům, ale měří skutečný vektor dráhy každého kola. Co se sbíhavosti týká-je to nejpřesnější metoda měření, protože sbíhavost je měřena za pohybu vozidla kdy působí reálně veškeré mechanické a dynamické vlivy na zavěšení kol, karoserii i na kola samotná. Tyto vlivy jsou při optickém měření zcela eliminovány. Ne nadarmo je systém HEKA v SRN schválen jako kontrolní přístroj pro tamní stanice technické konroly TÜV.

BIG RED – tester tlumičů                                                                                                                                                                       

- BIG RED pracuje na principu měření vzdálenosti ultrazvukem s vyhodnocením
výkyvného chování karosérie vozu, měření probíhá na stojícím voze, přístroj je upevněn
na karosérii speciálními přísavkami vždy nad kolem automobilu (patentován přísavný držák
zamezuje poškrábání laku karosérie, umožňuje jednoduché upevnění a sejmutí přístroje …)
- volba postupu měření se provádí snadno pomocí kláves s výběrem z textového menu
přístroje v češtině (data se pohodlně vkládají pomocí klasické klávesnice od PC…)
- měření začíná po krátkém a intenzivním zhoupnutí karosérie, stav tlumiče je vyhodnocen
nejen v procentech ale i přímým zařazením do kategorie (dobrý, ???, defekt) a zobrazením
křivek tlumení měřeného tlumiče, měření je co do přesnosti srovnatelné se stolicí
- BIG RED má zabudovaný přehledný grafický displej (kde je zobrazeno menu
při ovládání přístroje, grafické křivky měření při zobrazení průběhů kmitání, data atd.,
popisy jsou spojeny s grafickým vyjádřením měřených parametrů, zobrazení na displeji
je věrně a ve stejném formátu je i vytisknuto, kontrastu výtisku lze měnit v menu…)
- přístroj umí porovnat tlumení levé a pravé strany přední a zadní nápravy v %
(upozorní na velký rozdíl tlumicích účinků na nápravě) i zobrazením přímého překrytí
křivek naměřených tlumičů (tzv. fázový posun)
- kompletní údaje (výsledky testu) je možné vytisknout formou protokolu přímo
z termotiskárny zabudované v přístroji (součástí protokolu jsou i údaje o vozidle,
jméno a adresa zákazníka, ale i firemní text – např. název a adresa servisu…)
- přístroj BIG RED má deset předvoleb a lze tedy měřit deset automobilů
(40 tlumičů) najednou a v libovolném pořadí
 

TESTER BATERII                                                                                             

Tester autobaterií Gys BT 301 DHCBT 301 DHC rychlý a přesný tester autobaterií Gys pro kyselinové i gelové baterie s vnitřní tiskárnou měří během 1 sekundynapětí autobaterie, připravenost ke startováni a status baterie. Měření probíhá na připojené baterii, má ochranu proti přepólování, digitální displej a automatickou kompenzaci vlivu teploty na měření.